nguyen-phi-y-lan
Đang ra

Nguyên phi Ỷ Lan

Lấy vợ cho cha.

Giăng tơ quyền lực, từ một thiên kim nho nhỏ bò lên vị trí kế hậu. 

Buông mành nhiếp chính. Hãm hại hoàng hậu, thảm sát 72 cung nữ.

Quyền lực là thứ đáng sợ, nhưng nàng đã nắm chắc trong tay.

Ai cản đường, người đó chỉ có thể chết.

Người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử cổ đại Việt Nam - Ỷ Lan...